JapMarCar OÜ

Privaatsustingimused ja andmekaitse

Käesolevad tingimused on lehekülje Japmarcar.ee alajaotuses Privaatsustingimused ja andmekaitse. Anname antud tingimustega teavet lehekülje kasutajale neid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta Japmarcar.ee poolt.

Japmarcar.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.

Käesolevad tingimused on uuendatud 27.03.2024.

Millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad?

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda Japmarcar.ee. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töödeldavateks isikuandmeteks on Teie poolt meile edastatud andmed, mis võivad sisaldada Teie nime, telefoninumbrit ja e-maili aadressi aga mitte ainult.

Kes on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik?

Läbi veebikeskkonna japmarcar.ee edastatud isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Japmarcar OÜ (registrikood 12300546 ).

Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumisete ja tellimuste täitmine ning japmarcar.ee veebilehe arendus ja tööshoidmine. Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval eraldi küsitaval nõusolekul.

Japmarcar OÜ võib saata klientidele uudiskirju ning muid pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud üheseltmõistetavat soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses.

Kus andmeid talletatakse?

Teie isikuandmed salvestatakse Eestis paiknevates serverites, millele on ligipääs Japmarcar OÜ poolt volitatud töötlejatel ning serveriteenuse pakkujal.

Kellele Teie isikuandmeid edastatakse?

Japmarcar OÜ ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Japmarcar OÜ vastutava töötleja korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Japmarcar OÜ seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või meiliserveriteenuse pakkuja aga mitte ainult. Kui Japmarcar OÜ volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.

Kui turvaliselt on Teie isikuandmed kaitstud?

japmarcar.ee serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse SSL sertifikaati.

Kelle poole on võimalik pöörduda küsimustega seoses minu isikuandmete töötlemisega?

Kõigi kodulehe japmarcar.ee poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik pöörduda meie järgmiste kontaktandmetel:

e-post: mati@japmarcar.ee

Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib Teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

kontakt

SOTSIAALMEEDIA

JapMarCar OÜ

Reg. nr. 12300546

KMKR: EE101546081

Arvelduskonto: Swedbank EE282200221055305843

Powered by Turundusmeister